Компанія Polar Logistics Ukraine являється частиною групи компаній Nordic Transport Group, котра пропонує надійні послуги у сфері логістики та вантажних перевезень. Офіс компанії Polar Logistics було відкрито в Києві у 2013 році.

Polar Logistics Ukraine пропонує широкий спектр логістичних послуг з/в різні світові регіони. Використання різноманітного асортименту послуг дозволяє нам знаходити високоефективні рішення поставлених задач. При цьому нашим найвищим пріоритетом завжди лишаються вимоги та цілі наших клієнтів. Беручи цей тезис за основу нашої діяльності, ми намагаємось максимально використовувати свої широкі знання та багатий досвід в унікальних аспектах логістики для створення найбільш вигідних індивідуальних рішень, котрі дозволять раціоналізувати логістичну складову економічної діяльності наших замовників. Саме тому нам довіряють такі крупні клієнти, як: Tetra Pak, SSAB та інші.

Сфера діяльності та наші сильні сторони: Polar Logistics надає послуги експедирування, транспортування, митного оформлення та локальної доставки вантажів з використанням автомобільного, морського, залізничного та повітряного транспорту.

Компания Polar Logistics Ukraine является частью группы компаний Nordic Transport Group, которая предоставляет надежные услуги в сфере логистики и грузоперевозок. Офис компании Polar Logistics был открыт в Киеве в 2013 году.

Polar Logistics Ukraine предлагает широкий спектр логистических услуг из/в различные мировые регионы. Использование разнообразного ассортимента услуг позволяет нам находить высокоэффективные решения поставленных задач. При этом нашим наивысшим приоритетом всегда остаются требования и цели наших клиентов. Принимая этот тезис за основу нашей работы, мы стараемся максимально использовать свои обширные знания и богатый опыт в уникальных аспектах логистики для создания наиболее выгодных индивидуальных решений, которые позволят рационализировать логистическую составляющую экономической деятельности наших заказчиков. Именно поэтому нам доверяют такие крупные клиенты, как: Tetra Pak, SSAB и другие.

Сфера деятельности и наши сильные стороны: Polar Logistics предоставляет услуги экспедирования, транспортировки, таможенной очистки и локальной доставки грузов с использованием автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного транспорта.